Viện khoa học hình sự dừng cung cấp tem chống làm hàng giả

Dưới đây là thông báo chính thức của Việt Khoa Học Hình Sự Bộ Công An về việc dừng cung cấp tem chống hàng giả cho các doanh nghiệp

….Do phải tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn , thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lanh đạo Tổng cục cảnh sát, Viện khoa học hình sự không thực hiện việc nghiên cứu và cung cấp tem chống làm hàng giả nữa. Do vậy Viện khoa học hình sự thông báo tới doanh nghiệp:

  1. Kể từ ngày 01/02/2017 Viện khoa học hình sự (kể cả 02 phân viện tại TP.HCM và Tp.Đà Nẵng) dừng việc nghiên cứu và ký hợp đồng cung cấp tem chống làm hàng giả cho các doanh nghiệp. Viện khoa học hình sự chịu trách nhiệm bảo hộ cho các doanh nghiệp được sử dụng hết số lượng tem đã được Viện khoa học hình sự cung cấp trước ngày 01/02/2017. Đối với các hợp đồng nguyên tắc Viện khoa học hình sự không nhận mới đơn đặt hàng và đề nghị các doanh nghiệp đến Viện khoa học hình sự để ký thanh lý hợp đồng.
  2.  Nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân mạo danh Viện khoa học hình sự để ký kết hợp đồng, in và cung cấp tem cho các doanh nghiệp

 …..

Nguồn tin: viện khoa học hình sự