Tem chống giả Decal vỡ kết hợp sử dụng công nghệ phát quang và công nghệ phản quang