Tưng bừng Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP tại Hà Nội