Rượu nội phải dán tem

Bộ Tài chính cho biết, từ năm 2014, rượu sản xuất trong nước để tiêu thụ, lưu hành sẽ bị siết quản lý với yêu cầu bắt buộc phải dán tem.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ là đơn vị thực hiện việc in, phát hành tem cho rượu sản xuất trong nước và cấp cho cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục thuế các tỉnh, thành phố, chi cục thuế sau đó sẽ có trách nhiệm cấp tem rượu sản xuất trong nước có thu tiền cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu.

Dự thảo cũng nêu rõ, tem phải được dán tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Theo Mai Hương

Dân Việt