Gói giải pháp tổng thể

Là gói giải pháp kết hợp từ tư vấn thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa; truyền thông chống hàng giả hàng nhái kết hợp với quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm; sử dụng tem chống hàng giả hàng nhái của Bộ Công An trên sản phẩm đến hỗ trợ giảm định sản phẩm thật giả và điều tra, xử lý hàng giả hàng nhái.