NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 179/2004/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

  Thông tin chi tiết   Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá Ký hiệu văn bản 179/2004/NĐ-CP Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Thủ tướng Phan Văn Khải Ngày ký 21/10/2004 Ngày có hiệu lực 10/11/2004 Thay thế văn bản Có hiệu lực Lĩnh vực liên quan Thương mại   Lĩnh vực trong BCN An toàn công nghiệp Kỹ thuật an toàn   Nội dung văn

Read more

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

CHÍNH PHỦ Số: 172/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội , Ngày 28 tháng 11 năm 2007     NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm

Read more

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

  CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 163/2004/NĐ-CP _____________________ TH.310b   Hà Nội, ngày 07 tháng  9  năm 2004   NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ________   CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12  năm 2001; Căn cứ

Read more

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

GhịCHÍNH PHỦ Số: 116/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Hà Nội , Ngày 15 tháng 09 năm 2005       NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp

Read more

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại

CHÍNH PHỦ Số: 107/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày  22  tháng  9  năm 2008   NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Th­ương

Read more

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp

CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 106/2006/NĐ-CP _________________________________________________   Hà Nội, ngày  22  tháng  9  năm 2006     NGHỊ  ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp ______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ

Read more