QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Theo quy định, các doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng cần có đủ 03 loại giấy tờ sau: giấy đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Read more
1 2

Gọi

1
Bạn cần hỗ trợ?