1
Bạn cần hỗ trợ?

Cua Đá Cù Lao Chàm là cua Đá có nhãn sinh thái

Đúng tròn 3 năm 6 tháng, kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2009, Chỉ thị 04 được UBND thành phố Hội An ban hành với nội dung “tạm thời ngừng khai thác, kinh doanh, tiêu thụ cua Đá Cù Lao Chàm (Gecarcoidea lalandii) để bảo vệ, khôi phục, tái tạo loài thủy sản này”, cua Đá lại được bày bán trên thị trường địa phương. Tuy nhiên, lần này cua Đá Cù Lao Chàm xuất hiện với tư thế

Read more
1 13 14 15