Giải pháp điều tra, xử lý hàng giả hàng nhái

An Hà có sự hợp tác chặt chẽ với các lực lượng thanh tra, kiểm tra kiểm soát thị trường ở các ngành, các cấp, đặc biệt là các đơn vị công an, quản lý thị trường. Khi phát sinh các vấn đề liên quan đến hàng giả hàng nhái ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, An Hà không chỉ là đơn vị góp phần phát hiện mà còn là cầu nối cung cấp thông tin, thông báo

Read more

Sử dụng tem chống hàng giả hàng nhái do Bộ Công An cấp

Vì sao các doanh nghiệp sử dụng tem chống hàng giả Bộ Công An do An Hà cấp? An Hà JSC – Đơn vị đi đầu với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống hàng giả hàng nhái với các dịch vụ: Cấp tem chống hàng giả của Bộ Công An, cấp tem chống giả SMS, tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ cho Doanh nghiệp. An Hà là sự lựa chọn hàng đầu của các tập đoàn,

Read more

Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

CHÍNH PHỦ ____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Số: 68/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại _____ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25

Read more

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

CHÍNH PHỦ _____ Số: 67/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày  03  tháng 8  năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm

Read more

Nghị định của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng

CHÍNH PHỦ —– Số: 57/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —- Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng ___________   CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004; Căn cứ

Read more

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 CHÍNH PHỦ _____ Số: 55/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 04 năm 1999;

Read more

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

CHÍNH PHỦ _______ Số: 54/2009/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ Hà Nội, ngày  05  tháng  6  năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy

Read more

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHÍNH PHỦ —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————- Số: 47/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ——— CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Sở

Read more
1 12 13 14 15 16 18

Gọi

1
Bạn cần hỗ trợ?